Jobregistrering

Jobregistrering er den bedste og nemmeste måde at holde styr på virksomhedens forskellige opgaver og projekter, både internt og eksternt. Registrering af tiden brugt på de forskellige jobs betyder at man kan fakturere sine kunder mere præcist, og virksomheden altid har et overblik over hvor lang tid de bruger på hvad. Der vil altid være nogle ressource-rammer et job skal udføres indenfor, og de er langt nemmere at overholde hvis medarbejderne har mulighed for at registrere deres jobs, hvor langt de er med den enkelte opgave og hvor lang tid de forventer det samlet kommer til at tage. Især hvis den mobile medarbejder har mulighed for at jobregistrere på farten, ville det være det bedste.

Med en app til ipad, iphone, android, windows phone og tablets, gøres hele arbejdet med jobregistrering langt nemmere og mere overskueligt for medarbejderne. Den mobile medarbejder som er "i marken" har mulighed for at opdatere opgaver mens de bliver udført, afslutte opgaver på stedet og oprette nye, hvis der kommer et nyt job ind. App'en kan bruges både online og offline - og bruges app'en offline, bliver alt information blot opdateret så snart der tilsluttes til wi-fi. På den måde glemmer man aldrig at registrere en opgave og man kan derved fakturere sine kunder mere præcist, og det giver langt mere tillid parterne i mellem. Samtidig kan kunden følge med i projektet via app'en, fordi de kan kobles op til samme system, så de altid kan se hvor langt i processen virksomheden er med opgaven.

App'en mindsker også risikoen for at én medarbejder ender med 80% af alle opgaver, fordi projektlederen, eller lignende, vil kunne se hvilke medarbejdere der er ledige til den specifkke opgave, og så bliver opgaverne fordelt meget mere jævnt i hele virksomheden. Ressourcerne bliver derfor brugt langt mere fornuftigt og man spilder ikke tid på unødvendige opgaver, men får i stedet optimeret hele arbejdsprocessen.


 

Se mere info på vore nye hjemmesider :

Online markedsføringsløsninger med udgangspunkt i SEO og Google Adwords søgeordsannoncer, display annoncer og remarketing - se mere info på vores nye hjemmeside Retainer

Specialister i app udvikling og special programmering af applikationer til både iOS, Android og Windows Phone. - se mere på vores nye hjemmeside Apptown

Professionelle responsive web-løsninger med mulighed for bl.a. e-commerce og intranet. Design og udvikling af kundespecifikke løsninger uden bruge af 3. parts udviklere og designere. se mere
på vores nye hjemmeside Diviso