registrering

Det kan være en fordel at indføre jobregistrering på arbejdspladsen. Det gør det nemlig mugligt for ledere, medarbejder og kunder at holde sig opdateret på opgaver og projekter, så man hele tiden kan følge med i udviklingen. Dette er rigtig smart, da man kan se, hvor meget tid der bliver brugt på de forskellige delopgaver, og derved optimere brugen af tid ved behov.

 

Jobregistrering kan både foregå offline og online på computer, mobil, tablet mm.. Dette giver medarbejder mulighed for at registrere tiden på ethvert tidspunkt. Hvis man registrere offline, vil opgaven opdateres, når man igen kommer online, så alle kan se udviklingen. Ved at bruge jobregistrering sikre man sig blandt andet, at kunderne bliver faktureret rigtigt, så både virksomhed og kunder er tilfredse. se case obton eller andre virksomheder her.

 

Ved at benytte jobregistrering får virksomheden også en ret god idé om, hvordan ressourcerne bliver brugt. Det er nemlig rigtig vigtigt, at ressourcerne(tiden) bliver brugt optimalt, da dette i sidste ende kan betyde besparelser, både for virksomheden og kunder. Derudover får virksomheden også en mere effektiv behandling af opgaver og projekter, da man nøje kan følge udviklingen.

Jobregistrering kan også bruges af ledelsen til at fordele og projekt styre opgaverne lige mellem medarbejderne. Det er nemlig konstant muligt at se hvilke opgaver en given medarbejder har, og på denne måde undgå, at en medarbejder sidder med det største læs. Dette gør endnu en gang, at man udnytter sine ressourcer til fulde, så man mere effektivt og optimalt kan klare de givne udfordringer.